...

“Timing er alt” ved salg af virksomhed

 “Timing er alt” Salg af virksomhed Et udpluk fra artikel udgivet af John C. Johnson, IBG Business *) oversat til dansk. “Det gamle ordsprog om, at “timing er alt” er aldrig mere sandt, end når det kommer til at sælge – eller ikke sælge – en virksomhed. Som den respekterede fusions- og opkøbslærer, Darrell Arne, […]

Virksomhedsmægler og salgsovervejelser af din virksomhed

Fordele ved at bruge en virksomhedsmægler ved ejerskifte eller salg af virksomhed ! Et ejerskifte eller salg af egen virksomhed sker oftest kun en gang i livet og er naturligvis forbundet med masser af følelser og en hel del usikkerhed. Processen er derfor noget anderledes end blot den daglige drift og de udfordringer, som det […]

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.