...

Virksomhedsmægler og salgsovervejelser af din virksomhed

Fordele ved at bruge en virksomhedsmægler ved ejerskifte eller salg af virksomhed !

Et ejerskifte eller salg af egen virksomhed sker oftest kun en gang i livet og er naturligvis forbundet med masser af følelser og en hel del usikkerhed.

Processen er derfor noget anderledes end blot den daglige drift og de udfordringer, som det indebærer.

Virksomhedssalg er en krævende og risikabel proces, der uden erfaring indenfor virksomhedshandel kan afstedkomme uheldige og omkostningstunge konsekvenser. Endvidere kan der være tale om en længerevarig proces, som således kan trække tid og ressourcer fra den daglige drift med risiko for at den normale drift rammes uhensigtsmæssig økonomisk.

Igennem virksomhedsmægleren tilbydes;

Erfaring og kompetencer indenfor ejerskifte og virksomhedssalg, med solidt kendskab til hele processen og processtyring samt at mægleren er forhandlingsvant. Mægleren samarbejder gerne med din revisor i relation til dit økonomiske overblik.

  • Vurdering og gennemgang af virksomhedens værdier, styrker, svagheder, muligheder og risici i relation til branchen og konkurrenter.
  • Prisvurdering baseret på afprøvede godkendte metoder, objektivitet og markedspotentiale.
  • Udarbejdelse af salgsprospekt og annoncemateriale til potentielle købere / investorer.
  • Sikrer virksomhedens anonymitet under hele processen, bl.a. med Fortrolighedserklæringer.
  • Afdækning af markedet for potentielle købere/investorer.
  • Eventuel tage kontakt til konkurrerende virksomheder uden at give virksomheden til kende med henblik på en diskret pejling på, om der er interesse for en videre dialog.
  • Evaluere indkomne Køber-/investor profiler, herunder screening af eget Køberkartotek.
  • Forhandling med udvalgt(e) Køber(e) / investor(er) i samarbejde med dig.
  • Aktiv deltagelse i hele salgsprocessen fra fortroligheds- & hensigtserklæring, i Due Diligence processen til endelig Købsaftale og slutaftale færdiggørelse hos advokat.

Virksomhedsmægleren er din personlige samarbejdspartner og tovholder, der har afsat tid til denne opgave og sørger for, at processen forløber gnidningsfrit og til de afstemte forventninger for opgavens udførelse.

Newstep tilbyder hele salgspakken lige fra dine første salgsovervejelser, med salgsmodning af din virksomhed til den endelige overdragelse. Ønsker du hjælp til opstart af processen eller blot høre mere er du altid velkommen til at få yderligere info ved at udfylde nedenstående formular.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.