...

Virksomhedsudvikling og overskud

Virksomhedsudvikling. Ønsker du udvikling og overskud i dagligdagen til at skabe en bedre forretning i din virksomhed, så er her et par enkle basale, men effektive råd til at starte op på.

Ledelse og styring af en virksomhed kan være en krævende og vedvarende proces, der ikke kan eller bør overlades til for mange tilfældige eller for afventende beslutninger.

Konkrete handlingstiltag og aktiviteter skaber mere tid og overskud i virksomhedens dagligdag og skaber bedre driftsresultater.

Mange virksomhedsejere står ofte alene med et væld af daglige udfordringer og beslutninger. Og finder det vanskeligt at få tid til at komme helt ned i maskinrummet og få ryddet op.

Der findes rigtig mange gode råd, anbefalinger og succesvejledninger til virksomhedsdrift.

Her finder du en grundlæggende forenklet succestilgang på tre hovedområder:

1. Fokus på din virksomheds strategi og kerneforretningsområde(r)

… og bl.a. bortskaf al unødigt fedt og hold fokus på, hvad der giver rigtig værdi for virksomheden.

2. Omkostningsstyring

… og korrekt prissætning af ydelser og værdien af disse samt kritisk gennemgang af samhandels- og leverandøraftaler. Undgå eller skab fleksibilitet ind ved økonomiske forpligtelser, drop tvivlsomme projektinvesteringer og tabsgivende tilbud samt sæt fokus på de samarbejdsaftaler, der er med til at skabe værdi for din virksomhed.

3. Likviditetsstyring

… med et naturligt og opdaterede risikoafstemt Cash flow i virksomheden.

Gennemgå og optimere betalingskreditter, få hurtigere inddrivelse af udestående fordringer, kreditomlægninger, frasalg m.v. Tiltag, der skal være med til at give større handlefrihed og mulighed til at igangsætte de interessante projekter, der giver driftsøkonomisk effekt.

Virksomhedsrådgivning er ikke bare rådgivning, men personlig og tilstedeværende virksomhedsrådgivning for netop dig, din virksomhed og markedssituationen.

24/7 service og ikke dermed ikke kun i kontortiderne.

Du kan finde mere info her Virksomhedsrådgivning

Har du behov for personlig sparring eller fået appetit til at høre mere om fokuseret og resultatsgivende handlinger i relation til din virksomhed, så udfyld nedenstående formular, og lad os tage en uforlpigtende samtale.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.