...

Guideline til udarbejdelse af strategi – Newstep

Strategi udarbejdelse - Vision, mission, værdier og formål

Hvad betyder en god strategi for din virksomhed?

Fælles retning giver resultater

Det er som bekendt ikke muligt at nå et mål, man ikke kender. Det samme gælder i en virksomhed.

For at alle i virksomheden kan arbejde i den samme retning, er det vigtigt, at I har en fælles forståelse af, hvad det er I vil opnå og hvordan I vil gøre det.

Denne indsigt kan I tydeliggøre ved at formulere vision, mission og værdier. Det kan være en god ide at få hjælp af en virksomhedsrådgiver til processen.

En enighed internt betyder, at virksomheden bevæger sig i samme retning og større entusiasme og motivation blandt dine medarbejdere, fordi et klart billede er lettere at handle på. Desuden fungerer et klar mål handlingsanvisende for såvel medarbejdere og ledelse.

Når du har formuleret din mission, vision og dine værdier, er det vigtigt, at de kommer i brug. Skriv dem ned, del dem og gør dem til en del af din kommunikation internt og eksternt.

Hvis du blot lægger det hele ned i en skuffe, er arbejdet sandsynligvis spildt.

Inden beskrivelse af de klassiske begreber; mission, vision og værdier, startes med selve formålet.

Mission, vision, værdier og formål skal hænge sammen!

Når du definerer dit formål, din mission, vision og dine værdier, er det vigtigt at huske på, at de alle fire skal kunne bindes sammen og hænge i tråd med hinanden. Hvis ikke de er i tråd med hinanden, kan det være svært at indfri dem, da virksomheden og dens medarbejdere således ikke arbejder i samme retning.

Formål

Strategi vsion mission formål

Virksomhedens formål er grundlaget for alt, hvad virksomheden foretager sig. Det er virksomhedens rolle i det store billede – derfor kan det også hjælpe dig på vej at træde et skridt tilbage og kigge på, hvilken værdi din virksomhed skaber for kunden (og måske verdenen som helhed). Formålet skal være gennemtænkt og sikre, at din forretningsstrategi er holdbar både på kort og på lang sigt.

Derudover er det også en god idé at undersøge, om formålet stemmer overens med, og passer sammen med det samfund, som virksomheden indgår i. 

Det ekstra begreb tjener det samme mål som to af de andre, men hvor mission og vision typisk bliver løbende justeret over virksomhedens levetid, så skal formålet (og værdierne) forblive det samme gennem virksomheds levetid, uanset hvad virksomheden begiver sig ud i.

Uden et mål kan det være sværere for dig og dine medarbejdere at vide præcist, hvad der skal arbejdes henimod, og hvad du ønsker at opnå.

Hvad er forskellen på mission og vision? Og hvad bruger man værdierne til?

Vision Mission Newstep

Der er ofte en vis forvirring omkring forskellen på virksomhedens vision og mission.

Opfattelse af begreberne er, at missionen vedrører virksomhedens formål og eksistensberettigelse.

Først og fremmest er både mission og vision strategiske værktøjer. De berører derfor overordnede områder af virksomheden og sætter retningen for, hvor virksomheden skal bevæge sig hen.

Mission og hvad er en mission?

Virksomhedens mission omhandler virksomhedens eksistensgrundlag – altså, hele formålet med at virksomheden overhovedet eksisterer. Missionen skal dække over grundtanken bag virksomheden, og hvilken rolle virksomheden spiller i samfundet.

Missionen har til formål at være drivkraft bag alle virksomhedens aktiviteter og skal derfor kunne inspirere alle medarbejdere i organisationen. I en verden hvor mennesker ikke blot arbejder for at få råd til dagen og vejen, er det nemlig vigtigt at kunne forene sig med organisationens formål.

Missionen er derfor et værktøj til at skabe mening med virksomhedens virke og skal være en stærk og rodfæstet del af organisationen.

Missionen har både til formål at inspirere og engagere medarbejderen på gulvet som toplederen, da hele organisationen skal forene sig omkring et fælles formål.

En mission laves for at skabe en generel forståelse af, hvorfor organisationen eksisterer, og hvad den vil opnå. Når rammerne er definerede, ved alle indenfor hvilke rammer virksomhedens opgaver skal løses.

Missionen kan beskrive hvilke typer af opgaver, som virksomheden løser og den ønskede effekt ved dette.

Det kan være en fordel at inddrage medarbejderne i processen, så de selv er med til at definere deres arbejdsplads.

Missionen bør være kortfattet og let forståelig, så den er nem at huske.

Din virksomheds mission beskriver din virksomheds kernefunktion, nemlig hvad I laver og hvad I tilbyder markedet.

Missionen kan som regel også kendetegnes ved, hvorfor virksomheden blev grundlagt.

Missionen handler om nutiden, hvorimod vision er fremtiden.

Missionen udtrykker også virksomhedens forretningsområde eller branche, og hvad den kan tilbyde kunderne på dette område. Missionen er mere specifik end visionen og fokuserer på de ressourcer og kompetencer, som virksomheden vil konkurrere på.

Missionen kan formuleres ved at spørge:

Hvorfor eksisterer vi? Hvad er vi sat i verden for at løse? Hvad skal vi (læs: hvad skal vi ikke?)

Din mission skal som minimum kunne besvare nedenstående tre spørgsmål:

 • Hvad laver vi?
 • Hvordan laver vi det?
 • Hvem laver vi det til?

Der skal dertil siges, at missionen ikke er en opgave, du som virksomhed kan løse og færdiggøre. Det skal ses som en rettesnor for, hvordan din virksomhed udfører sit arbejde på det operative, taktiske og strategiske niveau.

Vision - hvad betyder en vision?

Vision er en ønskelig forestilling om fremtiden for virksomheden og omverdenen. Visionen kræver fantasi og skal både være baseret på virksomhedens mission og være tydelig for enhver at se for sig.

Alle kan sætte sig mål, men en vision kræver forestillingsevne og fantasi.

Det kræver, at man bruger tid og energi på at finde ud af, hvad virksomheden egentlig arbejder hen mod, og det er jo det allervigtigste for en virksomhed og dens medarbejdere at finde ud af.

Derfor er en vision ikke en målsætning, som du kan sige, at du vil opnå inden for 10 år. En vision er derimod en fremtid for verden og virksomheden, som inspirerer, engagerer og styrer virksomhedens fokus.

Visionen beskriver et fremtidigt billede af virksomheden.  Det er den fælles retning, som hele virksomheden skal arbejde efter at opnå. Hvis organisationen ikke har en vision, ved medarbejderne ikke, hvor ledelsen ønsker, at organisationen skal bevæge sig hen og hvilket mål der skal realiseres.

Visionen er bredt formuleret og beskriver virksomhedens overordnede mål. Den giver et billede af, hvordan virksomheden ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden, og giver samarbejdspartnere en opfattelse af, hvor virksomheden vil hen, og i hvilken retning den arbejder.

Man kan lidt populært sige, at en mission giver os mening, mens visionen giver retning.

Sammen med missionen udgør visionen endvidere et vigtigt grundlag for strategiske valg og fravalg (lederskab).

En vision kan vurderes på flere kriterier. Selvom der ikke er nogle formelle krav til en vision, er der ting, der bør tages i betragtning, når den udformes.

De 5 relevante punkter i en vision

De 5 relevante punkter i den henseende er, om den er:

 • Visionær. Er den reelt nyskabende og har den en lang tidshorisont?
 • Rummelig. I hvor høj grad tager visionen højde for evt. ændringer i markedet og industrien og hvad disse ændringer vil skyldes?
 • Unik. Adskiller den sig fra dine konkurrenters vision?
 • Samlende. Hvor meget vil organisationen være samlet og i enighed omkring visionens mål om fremtiden?
 • Implementerbar. Kan den opnås, og har man taget højde for de basale ting, der er nødvendige for at forfølge visionen i den nærmeste fremtid?

Selvom man tager højde for ovenstående kriterier, er det ikke nødvendigt at formulere en lang og detaljeret vision.

Ofte er korte og vidtrækkende visioner bedre til at indikere, den retning man ønsker organisationen skal tage, fremfor en mere stringent men begrænsende formulering.

Man kan med fordel inddrage medarbejderne i processen.

Supplere eventuelt visionen med illustrationer og billeder, der viser ideerne og tankerne.

Det er dog vigtigt at huske på, at visionen skal være implementerbar og tage højde for markedsændringer, specielt i brancher, hvor markedet hurtigt ændrer sig.

Tænk på, hvad der er du ønsker at opnå med din virksomhed, og præcisér det gerne til én sætning, og så har du din vision.

Visionen beskriver et fremtidigt billede af virksomheden. Det er den fælles retning, som hele virksomheden skal arbejde efter at opnå.

Hvis organisationen ikke har en vision, ved medarbejderne ikke, hvor ledelsen ønsker, at organisationen skal bevæge sig hen og hvilket mål der skal realiseres.

Visionen og mission har det primære formål at inspirere og engagere. Det er dog også vigtigt at understrege, at det også omhandler virksomhedens strategi og retning.

At gøre det tydeligt hvad virksomheden er til for, og hvor man arbejder hen mod, er også vigtigt for gennemsigtighedens skyld. Med det menes, at det er tydeligt for enhver kunde, (potentiel) medarbejder eller samarbejdspartner, hvad virksomheden står for og forsøger at opnå.

Hvordan udarbejder man en stærk mission og en inspirerende vision?

Der findes ikke nogen korrekt eller forkert måde at gøre det på, men det afhænger fuldstændigt af din unikke virksomheds situation samt de mennesker, som indgår i organisationen.

Nogle gode arbejdsspørgsmål at tage med er dog fx:

 • Hvorfor er vores virksomhed til?
 • Hvilken forskel ønsker vi at gøre i verden?
 • Hvordan kan vores virksomhed skabe unik værdi?
 • Hvor vil vi hen?
 • Hvilken situation i fremtiden ville være inspirerende for os i dag?
 • Hvis der ikke var nogen begrænsninger for vores succes, hvor ville vi så være om 10 år?
 • Vær pragmatiske i processen

Når man vil formulere noget, som er så essentielt for virksomheden som dens vision og mission, kan man godt blive handlingslammet. Man kan også risikere at ville formulere den helt perfekte vision og mission. Her er det vigtigt at anerkende, at virksomhedens vision og mission er en løbende proces.

Visionen og missionen skal helst være stabil over en længere periode, men verden er foranderlig, og intet er perfekt. Visionen vil aldrig blive ideel, men den kan skabe en spændende fremtidig situation for virksomheden lige nu.

Inddrag medarbejderne – et spændende arbejde er lige så vigtigt for dem som for dig

Naturligvis skal ejeren/lederen være facilitator for udarbejdelsen af visionen og missionen, men tag og inddrag medarbejderne. De har helt sikkert en masse at bidrage med i processen og er essentielle for at skabe de kreative rammer, der skal til for at udvikle en stærk mission og en inspirerende vision.
Det kan evt. arrangeres med en workshop for at komme i gang, hvor lederen også introducerer medarbejderne for vigtigheden af en god vision og mission.

En god vision kommer dog ikke nødvendigvis på en enkelt dag, så lad også idéerne komme løbende.

Vision og mission er ikke målsætninger!

Samtidig med dette udsagn kritiseres at inkludere de specifikke formuleringer i virksomhedens vision og mission. Nogle argumenterer for, at visionen og missionen skal være “realiserbar”, da det kan virke demotiverende at sætte sig et højt mål uden at have nogen anelse om, hvordan det skal opnås.

Når det derimod fastholdes, at det ikke skal indgå i visionen og missionen, skyldes det, at det hører andetsteds til. Enhver virksomhed indebærer risiko, fordi man ikke har fuld viden. Når vi alligevel bevæger os ud i det ukendte, er det fordi vores årsager, vores formål, er vigtigere end den risiko, vi må leve med.

Derfor handler missionen om at skabe et formål for virksomheden, som skaber mening for medarbejderne. Visionen handler dertil om at iværksætte organisationens forestillingsevne og gøre fremtiden endnu mere attraktiv.

Når det er sagt, kan virksomheden ikke alene overleve på flotte visioner. Man er nødt til at gå dybere.

Virksomheden er nødt til at få skabt en idé om, hvordan man går fra den nuværende situation til den visualiserede situation i fremtiden. Det hører derimod til målsætninger, forretningsmodeller, god ledelse og andre værktøjer. Hvis realiserbarheden bliver inddraget i visionen og missionen går det nemlig ud over deres primære formål, som er at skabe retning for virksomheden.

Kerneværdier

Strategi værdier

Kerneværdier er de egenskaber, du knytter til din virksomhed, og det du ønsker virksomheden skal stå for, men det skal samtidig også afspejle din virksomhed.

De klassiske værdier, man ofte ser hos virksomheder, er ord som ærlighed og ansvarlighed. Det er klichéfyldte og selvsagte værdier, fordi hvem ønsker ikke at være ærlig eller ansvarlig? Derfor er det vigtigt at huske på, at dine værdier skal indeholde mere end blot sund fornuft, etik og moral.

Når du har fundet frem til dine værdier, så kan du gøre dig selv en tjeneste ved at komme med et eksempel på, hvordan du lever op til dem – på den måde er du helt sikker på, at det rent faktisk er en værdi, som din virksomhed besidder. Din virksomheds værdier kan også bruges som udgangspunkt til rekruttering af nye medarbejdere for at finde den rette kandidat.

Kerneværdier

Kerneværdier der udstråles i etiske overvejelser, kan være et godt signal at sende til omverdenen. Det bør du som virksomhedsejer have in mente, når du skal finde frem til dine værdier. Men husk på, at det skal være nogle værdier, som din virksomhed rent faktisk besidder eller arbejder sig henimod at besidde, ellers er det blot snak.

Virksomhedens kerneværdier fungerer som en rettesnor for organisationens medarbejdere: Hvordan skal adfærden være i virksomheden? Hvad ønsker man, at medarbejdernes hjerter skal være drevet af, hvis de skal banke med virksomhedens puls?

Måder, handlinger og den tilstand, som vi efterstræber, ligger i værdierne.

Værdierne vil bestå af en blanding af præferencer og de traditioner, der er i virksomheden.

Værdigrundlaget er nøje knyttet til organisationens mission. Mens missionen siger, hvad vi skal, siger værdierne noget om måden, vi opfylder missionen på.

Værdigrundlaget er også knyttet til visionen – de skal være med til at sikre fælles fodslag på rejsen mod visionen.

Gode visioner og missioner frembringer følelser og styrer virksomhedens fokus.

For at værktøjerne får den intenderede er det alfa og omega, at de bliver formuleret på en måde, der frembringer følelser.

En vision

En vision skal allerhelst give dig lyst til at arbejde med det samme, når du har læst den, fordi det simpelthen gør dig så motiveret. En glimrende mission skal allerhelst få dig og dine medarbejdere til at blive på arbejdet lige den ene time ekstra, når det virkelig brænder på, fordi du ved, at I alle gør det for et godt formål.

Velformulerede visioner og missioner skal være drivkræfter bag virksomheden ved at frembringe følelser af inspiration og formål.

Samtidig med dette udsagn kritiseres at inkludere de specifikke formuleringer i virksomhedens vision og mission. Nogle argumenterer for, at visionen og missionen skal være “realiserbar”, da det kan virke demotiverende at sætte sig et højt mål uden at have nogen anelse om, hvordan det skal opnås.

Når det derimod fastholdes, at det ikke skal indgå i visionen og missionen, skyldes det, at det hører andetsteds til. Enhver virksomhed indebærer risiko, fordi man ikke har fuld viden. Når vi alligevel bevæger os ud i det ukendte, er det fordi vores årsager, vores formål, er vigtigere end den risiko, vi må leve med.

Derfor handler missionen om at skabe et formål for virksomheden, som skaber mening for medarbejderne. Visionen handler dertil om at iværksætte organisationens forestillingsevne og gøre fremtiden endnu mere attraktiv.

Når det er sagt, kan virksomheden ikke alene overleve på flotte visioner. Man er nødt til at gå dybere.

Virksomheden er nødt til at få skabt en idé om, hvordan man går fra den nuværende situation til den visualiserede situation i fremtiden. Det hører derimod til målsætninger, forretningsmodeller, god ledelse og andre værktøjer.

Hvis realiserbarheden bliver inddraget i visionen og missionen går det nemlig ud over deres primære formål, som er at skabe retning for virksomheden.

Mere info om strategiarbejde og muligheder

Lyst til at høre mere om, hvordan du vækster din virksomhed gennem en dokumenteret og operationel strategiproces, der sikrer dig en klar vision med konkrete handlingsplaner og Must Win Battles?

Så udfyld kontaktformularen og du vil blive kontaktet til et uforpligtende møde.

Du kan også læse mere om den unikke strategiplatform MakeMyStrategy™, her www.makemystrategy.dk, som også samarbejder med www.actionplanner.dk, så du let kan sikre løbende og aktuel opfølgning af din virksomheds strategi og proces.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.