...

Strategi til succes – Newstep

Strategien til succes med Lars Pio Newstep

Strategi er faktisk ledetråden til succes

Behov for lidt støtte til din virksomheds strategiske platform ?

Er du parat til et par hurtige tjekpunkter til din virksomhedsstrategi og pulsen på din virksomhed ?

Marked/ kunder:

 • Hvilke kundesegmenter vil I sælge til (brancher, virksomhedsstørrelser, offentlige /private sektor, m.fl.).
 • Markedsposition og markedsandele i segmentet og hos kunderne. høj, middel eller lav.
 • Virksomhedens løbende fornyelser og introduktioner / produktlivscyklus
  Hvor stor en del af omsætning ligger i Introduktions-, Vækst-, Stagnations- og i den vigende fase.
 • Kundeprofil, antal og segmentfordeling, omsætningsmæssigt m.v.
 • Salgsprocessen, herunder mersalg til eksisterende kunder, gensalg contra nysalg, salgskanaler. International skaleringsmulighed.
 • Kundekendskab og rammeaftaler samt kundekontakt og salgsopfølgning.

Produktprofil:

 • Synergi i produkt- / ydelsesporteføljen og synlighed overfor kunderne.
 • Sortimentssanering og produktudvikling (Markedsposition).
 • Sortimentsbredde og dybde; niche eller totalleverandør.
 • Kundernes fordele og udbytte ved virksomhedens produkter / ydelser / samhandel.
  Her kan med fordel arbejdes med EFU princippet: Egenskaber til fordele og udbytte for kunden.
 • Løbende evaluering af leverandører og muligheder til at optimere indkøb og samarbejde.

Kvalitet og service:

 • Beskrivelse af interne forretningsgange og processer.
 • Produktions- og logistikstyring og dokumentationsgrad.
 • Kvalitets- & leveringssikkerhedskrav og dokumentation / certifikater og godkendelser.
 • Kundeservice og ordrehåndteringsproces. Køres der kundetilfredshedsmålinger, og sker der løbende tilpasninger.
 • Er der overensstemmelse med virksomhedens ønske om god kundepleje og praktiske udførelse.
 • IT og plan for digitalisering.

Priser og betalingsbetingelser:

 • Har virksomheden en klar prisstrategi og prisfastsættelse samt med regelmæssige pristilpasninger.
 • Revurderes egne samhandelskonditioner og betalingskonditioner løbende, og er der plads til forbedringer / besparelser.
 • Er der klare indkøbsprisaftaler, leveringsaftaler og betalingskonditioner med leverandørerne.

Salg og Marketing:

 • Hvilke salgsmetoder anvendes i dag og er der andre metoder, der bedre kan ramme kunderne.
 • Personligt salg, egen salgsstyrke, messedeltagelse, forhandlernetværk, agenter, franchising, butikker m.v.
 • Din digitale Markedsførings platform; sociale medier, e-handel/webshop, Telemarketing mv.
 • PR-aktiviteter, artikler og nyhedsbreve, annoncering, loyalitetsprogrammer, VIP-aktiviteter, aktiv
  hjemmeside.
 • Er der overensstemmelse og råd tråd mellem aktiviteterne; hjemmeside, brochuremateriale, sortimentsoversigt, specifikationer, referencemateriale, salgshåndbog og kundebetjening mv.

Synergien og sammenhængen mellem salgsindsats, pris, kvalitet, service og marketing er ultimativ. Ønsker du hjælp til strategiarbejdet for din virksomhed i form af rådgivning, sparring eller styring af processen, så lad os tage en uforpligtende dialog om muligheder.

Du kan læse meget mere på bloggen Guideline til udarbejdelse af strategi.

Eller udfyld nedenstående formular og du vil blive kontaktet direkte.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.