...

Salg af din virksomhed

Salg af virksomhed newstep

Salg af din virksomhed

Newstep kan hjælpe med salg af netop din virksomhed. Der er mange gode grunde… her har du et par stykker

Hvem der skal have nøglerne til din virksomhed?

Det er ikke alle, der bare lige kan overtage din virksomhed! Smid ikke nøglerne til hvem som helst. Og vigtigst er at alle ikke får kendskab til, at du er i gang med overvejelserne eller den kommende salgsproces.

Dette for at beskytte din virksomhed og fastholde dine medarbejdere og fremfor alt at fastholde dine kunder.

Lad os sammen finde de rette potentielle købere og sætte fokus på dem

Måske er der også behov for en salgsmodning inden selve salget? 

Du kan læse mere her om virksomhedshandel og virksomhedsmægling her

Kendskab til salgsprocessen

Hos Newstep får du en sparringspartner der hjælper dig hele vejen: lige fra dine første overvejelser, prisvurdering og rådgivning til den endelige overdragelse

Du er i gode hænder igennem hele processen. Fra overvejelserne til den personlige sparring og opfølgning igennem hele processen.

Hermed kan du altid kan få hjælp, støtte og kontakt, når du har behov for det.

Det indebærer bl.a. at du kan holde fokus på din virksomhedsdrift i hele forløbet samt efterfølgende undgå de kedelige fald grupper og triste økonomiske konsekvenser under og efter overdragelsen.

Personlig virksomhedsmægler skaber tillid

Med Newstep får du en erfaren og troværdig virksomhedsmægler med stort netværk til at stå for din virksomhedsoverdragelse.

Og den virksomhedsmægler, som holder dig løbende orienteret og altid står til rådighed ved eventuelle spørgsmål eller problemstillinger i salgsprocessen.

Branche og netværk

Newstep’s solide branchekendskab og erhvervserfaring med et bred netværk samt aktuel køberkartotek er med til at finde rette kommende købere til netop din virksomhed.

Denne erfaring og netværk får du adgang til ved brug af Newstep, der også kan hjælpe dig med salgsmodning af virksomheden, så du kan få en højere værdiansættelse.

Salgsprocessen varetages af Newstep

  • Du sørger for at fastholde din virksomheds daglige drift og udvikling.
  • Du sparer tid og masser af ressourcer til salgsprocessen og kan fastholde fokus på virksomhedens daglige drift.
  • Vigtigt at virksomheden fastholder omsætningen og indtjeningen samt ikke mindst medarbejdere og leverandør net værk. 
  • Samt naturligvis at hele salgsprocessen håndteres under ”den anonyme radar”.

Anonymitet og fortrolighed

Du får naturligvis sikkerhed for anonymitet og fortrolighed. Kendskab til en salgsproces kan ødelægge en virksomhed meget hurtigt og risikere, at virksomhedens værdi reduceres kraftigt.

Med Newstep arbejdes i processen med Fortrolighedserklæringer (NDA) og hensigtserklæringer (LOI), men også at alle overdragelser afleveres til endelig færdiggørelse hos advokat, der står og sikre for det endelig juriske ansvar.

Information og kommunikation

Du bliver løbende holdes informeret under forløbet i det omfang, som der passer dig bedst. Og altid tilpasses din tid og ressourcer i relation til dig og din virksomheds fleksibilitet.

Aftalt honorar

Du betaler kun for det, som er aftalt. Der indgås en klar aftale fra start og med mulighed for til-/fravalg.

Du pålægges ingen uforudsete og ekstra omkostninger eller forpligtelser uden aftale. Med Newstep arbejdes med gennemsigtighed og et sundt forløb, der har formål at skabe gode rammer både for dig og den kommende køber(e) af din virksomhed.  

Få en gennemarbejdet prisvurdering på din virksomhed.

Prisvurdering til fælles afstemning. Forud for virksomhedssalg, udarbejdes et seriøst arbejde på prisvurdering. Næste proces bliver at gå mere i dybden og fastlægge den den endelige værdiansættelse, hvorefter selve salgsprocessen går i gang med det op- & kontaktsøgende salg til potentielle kommende ejere. Hele processen har fokus på at sikre at du får den rigtige pris og løsning samt naturligvis en tilfreds ny ejer.

Lad os tage en uforpligtende samtale og afstemme mulighederne

Skriv navn, adresse, mail og telefonnummer og gerne et tidspunkt, hvor du kan træffes til et uforpligtende møde. Jeg vil personligt være forberedt til det første og som sagt helt uforpligtende samtale. Du kan hjælpe med en bedre forberedelse ved samtidig at oplyse din virksomheds navn, cvr-nummer og eventuelt hjemmeside.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.