Virksomhedsrådgivning

Virksomheds-rådgivning

Hjælp til strategi udarbejdelse eller sparring til eksekvering af virksomhedens handlingsplan. Har din virksomhedsstrategien på plads? Følges strategien og er I på rette kurs? Er strategien tydelig eller trænger strategien måske til et gennemsyn? Har I konkrete handlingsplaner med mål opfølgning ?

RÅDGIVNING

Hvorfor vigtigt er det med en klar og tydelig strategi?

Hør mere her på linket Strategi og planer og læs videre her.

En virksomhedsstrategi er kompasset og styreredskabet for dig, din virksomhed og dine medarbejdere til at skabe fælles retning og fodslag i den daglige drift til at nå jeres mål.

Travlhed i dagligdagen med akut opstået problemstillinger, hastesager, nye tiltag og uforudsete hændelser forstyrrer ofte de gode hensigter og giver anledning til at udskyde planlagte aktiviteter.

En klar og tydelig strategi er med til at holde fokus på prioriteret aktiviteter i henhold til de planlagte tids- og handlingsplaner. Og bidrager til at navigere igennem en kompleks hverdag og med at undgå unødvendige og tidsrøvende overspringshandlinger.

At arbejde med virksomhedens strategi betyder grundlæggende, at der arbejdes på at komme derhen, hvor det giver mest mening og værdi for virksomheden. Med løbende status og opfølgning på udførelse.

Jeg er certificeret i det digitale værktøj MakeMyStrategy™, hvilket betyder at du får sikkerhed for et konkret og brugbart output af vores samarbejde.

Jeg anvender MakeMyStrategy™ værktøjet, fordi det understøtter digitaliseringsarbejdet hos mine kunder og tilbyder en let og intuitiv brugergrænseflade. Så enkelt kan det gøres, når form og struktur er på plads !

MakeMyStrategy™ er et værktøj der gør strategiarbejde og dokumentation let, overskueligt og målbart. Der er fokus på indholdet af strategien fremfor form og struktur - og så kan du altid finde tilbage til alle strategiens punkter, når som helst og hvor som helst.

Hele idéen bag MakeMyStrategy™ er at “alle har ret til en god strategiproces” uanset virksomheds eller organisations størrelse. Det betyder, at det ikke længere kræver en stor investering at gennemføre en strategiproces.

Hjælp til strategi arbejdet

Igangsættelse af strategi og resultatorientret handlingsplaner kræver naturligvis først og fremmest din beslutning og forståelse for processen. Herefter er det næste,, at dine medarbejdere også bliver involveret og er med i planlægningen og det strategiske arbejde fra start. Medarbejderne har ofte god indsigt i virksomheden og driften, og kan bidrage med gode input og forbedringsforslag. Du vil samtidig hurtigt mærke et større engagement hos medarbejderne, når de involveres og del af planlægningsprocessen.

God kommunikation og løbende status opfølgninger i relation til handlingsplan og strategi er med til at fastholde gejst og engagement til at nå målene i fællesskab.

I hovedtræk omfatter strategiplatformen og deraf handlingsplan en analyse af virksomhedens interne og eksterne situation med henblik på fremtiden;

  • Hvor er vi og hvor vil vi hen, hvordan, hvornår og med hvad?
  • Hvad giver værdi for virksomheden fremover i relation til top-& bundlinje resultater, markedsposition, kunder, produkter / ydelser, prissætninger og avancer, samarbejder og leverandører, medarbejdere, organisation og struktur, omkostninger og effektiviseringer samt investeringsbehov.
  • En tydelig strategi, hvor alle i organisationen er med, motiveret og kender deres rolle på vejen mod målet.

Det er min erfaring, at de fleste virksomheder skaber en sundere og mere værdifuld virksomhed med vedvarende vækst på top- & bundlinje ved at arbejde med en tydelig strategi.

Vil du høre mere om hjælp til strategiarbejdet og forløbet samt turn-around opgaver, er du altid velkommen til en uforpligtende dialog om muligheder for din virksomhed.