...

Advisory board … og hvordan kan det hjælpe din virksomhed?

Et Advisory Board er en ledelsesmæssig sparring til dig som ejerleder. Advisory Board kan ligestilles i visse omfang med en professionel bestyrelse, men har langt flere frihedsgrænser. Naturligvis kan de lovgivningsmæssige lovkrav kræve en professionel bestyrelse, men hvis disse ikke er påkravet, er det værd for dig at læse videre. En professionel bestyrelse er underlagt […]

Ledere, som ikke forstår sig på strategi, er tabu

Mange ledere føler sig som novicer, når det gælder strategiudvikling. Måske er det på tide, at de siger det højt og vender det noget positivt. Interessant artikel fra Sanne Markwall, Founder og CEO i MakeMyStrategi.dk. Artiklen er udgivet i Jyllands-Posten, Erhverv og på www.finans.dk den 13.5.2022 Forbløffende mange ledere i Danmark er novicer, når det […]

Guideline til udarbejdelse af strategi – Newstep

Strategi udarbejdelse – Vision, mission, værdier og formål Hvad betyder en god strategi for din virksomhed? Fælles retning giver resultater Det er som bekendt ikke muligt at nå et mål, man ikke kender. Det samme gælder i en virksomhed. For at alle i virksomheden kan arbejde i den samme retning, er det vigtigt, at I […]

Strategi til succes – Newstep

Strategien til succes med Lars Pio Newstep

Strategi er faktisk ledetråden til succes Behov for lidt støtte til din virksomheds strategiske platform ? Er du parat til et par hurtige tjekpunkter til din virksomhedsstrategi og pulsen på din virksomhed ? Marked/ kunder: Hvilke kundesegmenter vil I sælge til (brancher, virksomhedsstørrelser, offentlige /private sektor, m.fl.). Markedsposition og markedsandele i segmentet og hos kunderne. […]

Strategi – virksomhedsrådgivning

Din digitale platform til at facilitere strategiarbejdet og processen. Digital platform? Arbejder du aktivt med virksomhedens strategi og strategiproces? Så ved du, at det handler om at skabe merværdi og konkurrenceevne og fastholdelse af rette medarbejdere. En af aktiviteterne, der støtter op om det strategiske mål, er at effektivisere diverse arbejdsgange. Arbejdsgange, hvor der er […]

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.