...

Advisory board … og hvordan kan det hjælpe din virksomhed?

Et Advisory Board er en ledelsesmæssig sparring til dig som ejerleder.

Advisory Board kan ligestilles i visse omfang med en professionel bestyrelse, men har langt flere frihedsgrænser.

Naturligvis kan de lovgivningsmæssige lovkrav kræve en professionel bestyrelse, men hvis disse ikke er påkravet, er det værd for dig at læse videre.

En professionel bestyrelse er underlagt formelle mødeagenda og rapporteringskrav, mens et Advisory Board kan klares mere jordnært.

Sammensætning af Advisory Board

Indledningsvis omkring medlemmer til dit Advisory Board.

Til din virksomhed, bør du finde personer, som kan bidrage med;

  1. give dig den nødvendige personlige sparring til dig som leder og ejer.
  2. sparring til de mere vanskelige beslutninger til at undgå faldegrupper og triste ekstraomkostninger.
  3. bidrage til fokus på tiltag, der giver værdi i din virksomhed.
  4. hjælpe dig med konkrete problemstillinger i den daglige drift.

hjælpe med netværk og omkostningsbesparelser, kundefokus, aftalekontrakter m.v.

Kort formulereret … tiltag, der har fokus på dig som leder, din virksomhed og virksomhedens overlevelse nu og fremover.

Valg af Advisory Board medlemmer.

Det er faktisk ganske enkelt. Hvem mener du selv, som kan være rette personer, med kendskab til din virksomhed eller branche og være en interessant … og troværdig sparring til dig. Det er vigtigt at denne eller disse personer har tid og ressourcer til at deltage aktivt ved møderne. (Mødepligt).

Det er din virksomhed at det drejer sig om, men også dig selv som leder, der har de daglige udfordringer.
Hvor ser du de væsentligste problemstillinger? Og hvem kan hjælpe dig med god værdifuld sparring til at reducere disse problemstillinger og udfordringer samt udvikle din virksomhed?

Det ideelle er, at du sammensætter en gruppe erfarne erhvervsfolk omkring dig, som interesserer sig for din virksomhed, følger med i virksomhedens og din udvikling uden at sidde med hver dag, men udfordrer dig som ejerleder.

Find og spørg de personer, som du måske allerede har i netværket og vær åben om, hvad du ønsker sparring til. Nogle virksomheder sammensætter en bestyrelse af familiemedlemmer og venner. Det er sikkert også hyggeligt, men anbefales ikke. Du har behov for sparring, som kan løfte din virksomhed med kvalificeret sparring og indsigt.

Andre fordele ved Advisory Board er også, at du har fleksibilitet til løbende at skifte ud med personer, som aktuelt kan bidrage med og har fokus på at udvikle din virksomhed, reducere de forestående problemstillinger og drøfte de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor.

Mødehyppighed

Hvor ofte skal Advisory Board mødes og hvad er agendaen?

Mødehyppigheden er helt op til dig. Hvor ofte behøver du sparring?

Det skal bemærkes, at for dit vedkommende kan være en del forberedelsesarbejde op til møderne, og derfor anbefales ikke for hyppige møder, men fortsat med en vis frekvens. Forberedelsesarbejdet for dit vedkommende er at give dit Advisory Board de bedste konditioner til at give dig den rette sparring på møderne. Og naturligvis ligger der også opfølgende og forpligtende tid efter møderne til at tage handling. Ellers har sparring og møderne ingen værdi og vil være spild af tid.

Normalt vil kvartalsmøder være at foretrække … afhængig af hvor akut situationen er … med en kort status på driften, organisationen, handlingsplaner samt naturligvis den økonomiske status, alt i alt ”Rigets tilstand”? Efter hvert møde skal du samtidig vurdere, hvorvidt de valgte Advisory Board medlemmer er rette som sparring / rådgivere for dig, så tiden ikke spildes.

Afrundingsvis skal bemærkes, at et Advisory Board ikke forpligtende, men en god hjælp til dig som virksomhedsejer til at få en bedre overblik over din virksomhed og en sparring på hvordan du kan udvikle din virksomhed samt få mere ud af virksomheden på kort og langt sigt. Du skal også være opmærksom på, at du påtager dig en ekstra opgave. Du skal forberede møderne, lave oplæg og oversigter til dem, og det vil tage noget af din i forvejen travle tid. Men det er godt givet ud på den lange bane

Ønsker du at høre mere eller hjælp til opstart og igangsættelse, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.