...

Guideline til udarbejdelse af strategi – Newstep

Strategi udarbejdelse – Vision, mission, værdier og formål Hvad betyder en god strategi for din virksomhed? Fælles retning giver resultater Det er som bekendt ikke muligt at nå et mål, man ikke kender. Det samme gælder i en virksomhed. For at alle i virksomheden kan arbejde i den samme retning, er det vigtigt, at I […]

Strategi til succes – Newstep

Strategien til succes med Lars Pio Newstep

Strategi er faktisk ledetråden til succes Behov for lidt støtte til din virksomheds strategiske platform ? Er du parat til et par hurtige tjekpunkter til din virksomhedsstrategi og pulsen på din virksomhed ? Marked/ kunder: Hvilke kundesegmenter vil I sælge til (brancher, virksomhedsstørrelser, offentlige /private sektor, m.fl.). Markedsposition og markedsandele i segmentet og hos kunderne. […]

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.