Fordele ved at bruge en virksomhedsmægler

Fordele ved at bruge en virksomhedsmægler ved ejerskifte eller salg af virksomhed.

Et ejerskifte eller salg af egen virksomhed sker oftest kun en gang i livet og er naturligvis forbundet med masser af følelser og en hel del usikkerhed.

Processen er derfor noget anderledes end blot dagligt salg af produkter eller tjenesteydelser.

Virksomhedssalg er en krævende og risikabel proces, der uden erfaring indenfor virksomhedshandel kan afstedkomme uheldige og omkostningstunge konsekvenser. Endvidere kan der være tale om en længerevarig proces, som således kan trække tid og ressourcer fra den daglige drift med risiko for at den normale drift rammes uhensigtsmæssig økonomisk.

Igennem virksomhedsmægleren tilbydes

Erfaring og kompetencer indenfor ejerskifte og virksomhedssalg, med solidt kendskab til hele processen og processtyring samt at mægleren er forhandlingsvant. Mægleren samarbejder gerne med din revisor i relation til dit økonomiske overblik.

  • Vurdering og gennemgang af virksomhedens værdier, styrker, svagheder, muligheder og risici i relation til branchen og konkurrenter.
  • Prisvurdering baseret på afprøvede godkendte metoder, objektivitet og markedspotentiale.
  • Udarbejdelse af salgsprospekt og annoncemateriale til potentielle købere / investorer.
  • Sikre virksomhedens anonymitet under hele processen, bl.a. med Fortrolighedserklæringer.
  • Afdækning af markedet for potentielle købere/investorer.
  • Eventuel tage kontakt til konkurrerende virksomheder uden at give virksomheden til kende med henblik på en diskret pejling på, om der er interesse for en videre dialog.
  • Evaluere indkomne Køber-/investor profiler, herunder screening af eget Køberkartotek.
  • Forhandling med udvalgt(e) Køber(e) / investor(er) i samarbejde med dig.
  • Aktiv deltagelse i hele closing processen fra hensigtserklæring/Due Diligence til endelig Købsaftale og slutaftale færdiggørelse hos advokat.

Virksomhedsmægleren er din personlige samarbejdspartner og tovholder, der har afsat tid til denne opgave og sørger for, at processen forløber gnidningsfrit og til de afstemte forventninger for opgavens udførelse.

Du er altid velkommen til at få yderligere info ved at udfylde nedenstående formular