“Med Newstep får du en professionel og personlig virksomhedsrådgivning, der sætter fokus på værdiforøgelse af din virksomhed."

- Lars Pio

Lars Pio

Personlig virksomhedsrådgivning

– der findes ikke to ens virksomheder

Mange års erhvervserfaring

- som kommer dig til gode

Newstep er klar til at hjælpe dig

- dækker hele sjælland

Bestyrelsesarbejde – rådgivning og udvikling

Står din virksomhed i en situation, hvor bestyrelsen enten skal ændres eller udvikles? Og søger du sparring og råd udefra omkring bestyrelsesarbejde? Newstep tilbyder ærlig, konstruktiv og fremaddrivende konsultation med al slags bestyrelsesarbejde.

Først og fremmest er det din virkelighed og din virksomhed, som Newstep tager udgangspunkt i, når der rådgives omkring bestyrelsesarbejde og advisory boards. Jeg sætter mig altid grundigt ind i det enkelte selskab og dens aktiver, så Newstep kan bidrage bedst muligt til at fremtidssikre din virksomhed.

Newstep analyserer blandt andet grundigt på: Den generelle økonomiske udvikling, formuleringer af selskabets politikker, og Newstep medvirker også i at føre tilsyn med direktionens varetagelse af de fastlagte mål og opgaver.

Når Newstep træder ind i et bestyrelsesarbejde

Du kan regne med fuld diskretion, når Newstep varetager bestyrelsesarbejde eller rådgivning i AdvisoryBoards.

Du vil blandt andet få:

Bestyrelsesarbejde kan begynde med et godt Advisory Board

Når en virksomheds aktiver vokser, stiger behovet for sparring på udviklingen. Og sideløbende er det nødvendigt at fordele lederopgaver på flere personer. En god ledelse formår at dække alle procesled i virksomheden. Lige fra blandt andet salg, indkøb, marketing, økonomi og administration. Desto større forskelligheder i bestyrelsesmedlemmernes baggrunde, desto bedre beslutningsgrundlag og dækning af alle led i hele virksomheden.

Jeg er med på råd om alt inden for bestyrelsesarbejde / Advisory Board og har altid høj faglig fokus på at give dig og din virksomhed de bedste arbejdsbetingelser.

Kontakt os i dag